Get Adobe Flash player

روشهای انتخاب یک ماده گندزدای مناسب

انتخاب یک ماده گندزدای مناسب به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. بدین ترتیب که یک ماده گندزدای مناسب تنها بر اساس کارایی ضد میکروبی ارزیابی نمی گردد ، بلکه عوامل دیگری نیز در تعیین کفایت و کارایی مناسب بودن آن برای یک کاربرد ، نقش دارند ، که به مورد زیر می توان اشاره کرد:

الف – ایمنی : یک گندزدای مناسب بایستی برای محیط زیست و کاربر ایمن باشد . بنابراین بنیانهای سمی و خطرناک بایستی مورد ازریابی مجدد قرار گیرند . به همین ترتیب امروزه در دنیا برخی از مواد گندزدای قدیمی همچون فرمالدئید ، هالوژنه ها بخصوص ترکیب کلردار ، برخی ترکیبات فنله با ممنوعیت یا محدودیت ، مصرف مواجه شده اند . این ترکیبات به خاطر مخاطراتی که برای محیط زیست داشته اند یا خطرات بالقوه و بالفعلی که برای انسان و حیوانات دارند ، از گردونه مصرف حذف و یا در حال حذف می باشند.

ب – کارایی و اثرگذاری : اثرگذاری مواد گندزدا بروی طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها ، یکی از مهمترین مباحث ارزیابی مواد گندزدا است ، که مصارف و کاربردهای آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
هر چه یک گندزدا بتواند بروی طیف وسیع تری از میکروبها موثر باشد ، آن گندزدا از سطح بالاتری برای مبارزه با میکروبهای مختلف برخوردار بوده وبرای کاربردهای تخصصی و دقیقتر مثلاً ضدعفونی ابزار جراحی ، لوازم پزشکی ،و.... مناسب تر است. اما چیزی که بایستی در ارزیابی کارایی مواد گندزدا به آن دقت داشت ، اینست که تنها اندازه گیری اثر گزاری در محیط آزمایشگاهی بدون در نظر گرفتن آلودگی های مختلف محیطی کافی نیست و بایستی کارایی ماده گندزدا در محیط های با حضور مواد آلی ، معدنی و PH های مختلف نیز سنجیده شود.مجموع این موارد است که کارایی یک گندزدا برای میکروبهای مختلف را مشخص می کند.

ج – مقرون به صرفه بودن: مزیت هر محصول و فرآیندی در دارا بودن توجیه اقتصادی آن است. بدیهی است در جامعه امروز و صنایع مختلف یکی از معیارهای ارزیابی یک محصول دارا بودن توجیه اقتصادی مناسب است. اما چیزی که در این بین بایستی به آن توجه شود اینست که ، در مبحث مواد گندزدا ، مقرون به صرفه بودن تنها به ارزان بودن یک ماده اطلاق نمی گردد ، علاوه بر اینکه ارزان بودن یک محصول بر حسب رقت مصرفی آن مهم است ، عدم دارا بودن اثرات مخرب بروی لوازم ، سطوح و مکان های مصرف نیز بایستی به شدت مورد ارزیابی قرار گیرد . اگر محصول ارزانی ، دستگاه گران قیمتی را تخریب کند ، دیگر نمی توان آن را ارزان در نظر گرفت!
شکل شماره 1- دیاگرامی برای شناسایی و انتخاب یک گندزدای مناسب :